تبلیغات
bloom & musa angels winx - lمتن اهنگ love you like love song baby
yes musa yes bloom yes angels winx

lمتن اهنگ love you like love song baby

سه شنبه 22 فروردین 1391 06:08 ب.ظ

نویسنده : bloomبلوم

been said and done
این قبلا گفته شده و انجام شده


Every beautiful thought’s been already sung
هر فکر زیبایی قبلا به یه اهنگ تبدیل شده


And I guess right now here’s another one
و فکر کنم الان این یکی دیگه از اون اهنگاس


So your melody will play on and on
ملودی تو پشت سر هم نواخته میشه


with best we own
بهترین چیزی که داریم


You are beautiful, like a dream come alive, incredible
تو زیبایی مثل یه رویای حقیقی …زیباییت باورنکردنیه


A center full of miracle, lyrical
مثل مرکز تمام معجزه ها پر از شور و هیجان


You’ve saved my life again
تو دوباره زندگی منو نجات دادی


And I want you to know baby
و فقط می خوام بدونی


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


And I keep it in re-pe-pe-peat
و من همش تکرارش می کنم


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


And I keep it in re-pe-pe-peat
و من همش تکرارش می کنمCursing me, boy you played through my mind like a symphony
پسر!!! همیشه تو ذهنم عین یه سمفونی نواخته میشی


There’s no way to describe what you do to me
هیچ جوری نمی تونم توصیف کنم با من چه کار کردی


You just do to me, what you do
تو فقط داری کار خودتو می کنی(منو عاشق می کنی)ه


And it feels like I’ve been rescued
و این عشق طوریه که من حس می کنم نجات پیدا کردم


I’ve been set free
و من ازاد شدم


I am hyptonized by your destiny
من با سرنوشت تو هیپنوتیزم شدم


You are magical, lyrical, beautiful
تو جادویی هستی پرشور و هیجانی زیبایی


You are…I want you to know baby
تو هستی….و فقط می خوام بدونی


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


And I keep it in re-pe-pe-peat
و من همش تکرارش می کنم


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


And I keep it in re-pe-pe-peat
و من همش تکرارش می کنمNo one can pause
هیچکس نمی تونه مکث کنه


You stand alone, to every record I own
تو تنها کسی هستی که تو تمام خاطرات و پیشینه ی منه


Music to my hear that’s what you are
موزیکی که من درکش میکنم تو هستی


A song that goes on and on
موزیکی که همیشه در حال نواختنه


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


And I keep it in re-pe-pe-peat
و من همش تکرارش می کنم


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


I, I love you like a love song, baby
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم عزیزم


I love you…like a love song…
من تو رو مثل یه اهنگ عاشقانه دوست دارم

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -